اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

آموزش کشیدن قارچ

قارچ

قارچنحوه کشیدن نقاشی قارچ

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند، یکی از مهم ترین فواید نقاشی کردن، پرورش خلاقیت کودک است که سبب خلاق شدن او و کسب موفقیت های بیشتر در آینده خواهد شد.در این مطلب نحوه کشیدن قارچ آموزش داده می شود.

 

کشیدن نقاشی قارچ- گام 1
کشیدن نقاشی قارچ- گام 2
کشیدن نقاشی قارچ- گام 3
کشیدن نقاشی قارچ- گام 4
کشیدن نقاشی قارچ- گام 5

 کشیدن نقاشی قارچ- گام6

گردآوری: بخش سرگرمی کودکان

نظری بدهید