اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

اختلاف سنی در ازدواج

اختلاف سنی مناسب در ازدواج بین زوجین از جمله موارد مهم در زمان تصمیم گیری برای ازدواج بخصوص برای دختران و خانواده های آنان می باشد. اختلاف سنی میان زن و مرد در ازدواج در اکثر مواقع از باور های فرهنگی و اعتقادی نشات می گیرد. گاهاً در خانواده ها اعتقاد بر این است که هر چه اختلاف سن مرد بیشتر باشد، ثبات در زندگی زوجین بیشتر خواهد بود.

 

باورهای جامعه درباره اختلاف سنی درازدواج در گذشته و امروز

در جامعه ما اختلاف سنی میان مرد و زن منتخب برای ازدواج از باورهای فرهنگی و اعتقادی نشات می گیرد. این الگو طرفدار بزرگتر بودن مرد از زن بوده ومعمولا هرچه این اختلاف بیشتر باشد اعتقاد به ثبات آن بیشتر می شود. از طرفی افزایش فعالیت زنان در جامعه و اهمیت تحصیلات و به طبع آن بالا رفتن اعتماد بنفس زنان برای استقلال یکی از عواملی می شود که اهمیت بزرگ تر بودن مرد را برای ثبات ازدواج زیر سوال می برد.از باورهای رایج در این زمینه اعتقاد به توان مدیریتی در مردان است که در کنار توان تربیتی زنان می تواند در زندگی زناشویی تعادل ایجاد کند. امروزه بیشتر از گذشته شاهد بزرگ تر بودن زن از مرد در ازدواج هستیم که با توجه به متغیرهایی که در ادامه به آن می پردازیم ،عامل اختلاف سنی به تنهایی و به صورت مستقیم چه از سوی مرد و چه ازسوی زن ،در رضایت زناشویی اهمیت محوری ندارد. زندگی امروزی و نتایج تحقیقات متعدد در این زمینه  این قواعد را نه تنها برهم زده است بلکه ما را به سمتی میبرد که عوامل روانشناختی را درازدواج بیشتر از گذشته مد نظر قرار دهیم.

عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی

اساساً عوامل تاثیر گذار بر رضایت زناشویی مولفه های مختلفی را در بر می گیرد که از مهمترین آنها می توان بلوغ روانشناختی طرفین و شناخت دقیق از خودرانام برد.وجود شباهت شخصیتی در مرد و زن ،احتمالا سلایق ، فعالیت هاو اهداف مشترک را به همراه داردو رابطه باثبات تر را پیش بینی می کند. هرچه طرفین از انگیزه خود برای ازدواج آگاه تر باشند و این انگیزه بیشترمربوط به عوامل درونی باشدتاعوامل بیرونی ،احتمالا آمادگی لازم برای ازدواج بالاتر است. جوانان ممکن است تصمیم به ازدواج را از روی فشار اطرافیان و محیط گرفته باشند و الزاما به بلوغ عاطفی، اجتماعی و اقتصادی لازم برای این امر نرسیده باشند.این تصمیم تنها بدلیل واکنش به فشار محیط است، فرد احتمالا آمادگی لازم را در این امر ندارد. در امر ازدواج از جمله عوامل تاثیرگذار می توان به هم سو بودن و شباهت طرفین اشاره کرد. البته این شباهت هرگز به صورت صد در صد نخواهد بود اما هرچه میزان این شباهت بالاتر باشد احتمال صمیمت ، ثبات ورضایت طرفین را بالاتر می برد.

اختلاف سنی زن و مرد و تاثیر آن در رضایت زناشویی

اگر بدنبال بررسی متغیر اختلاف سنی و میزان تاثیر آن در رضایت زناشویی باشیم، این تاثیر مستقیما از اختلاف سنی ناشی نمی شود. افرادی که در یک محدوده سنی مشابه به هم هستند، احتمال تجارب پیشین فرهنگی و اجتماعی مشابه در آنها بیشتر است و متقابلاً نوع تجربه افراد از یک دوره تاریخی مشابه هم می تواند کاملا متفاوت باشد اما اگر بخواهیم فرضیات مربوط به این متغیر را مورد بررسی قرار دهیم احتمال و جود تشابه تجربه و رشد شخصیتی در افرادی که اختلاف سنی کمتری دارند بیشتر از گروه مقابل است.

اختلاف سن روانی برای ازدواج

بطورکلی ،اختلاف سنی دررضایت بین زوجین عامل قدرتمندی محسوب نمی شود،بلکه فرایند های رشدی موجود در اختلاف سنی باید جدی تلقی شوند که از جمله احتمال تجارب مشترک، رشد شخصیتی و روانشناختی نزدیک به هم و از این قبیل است و احتمالا افرادی که تفاوت سنی چشمگیری دارند ،سطح تجارب، رشد شخصیتی و روانشناختی متفاوت از یکدیگر دارندو می تواند عامل تفاوت سلیقه و ناسازگاری های آتی باشد.بلوغ عاطفی، اجتماعی و اقتصادی که بهتراست اولویت بیشتری نسبت به سن تقویمی داشته باشد، عوامل تشکیل دهنده سن روانی هستند. بررسی این موضوع که طرفین نسبت به هیجانات و سلایق خود چه مقدارشناخت دارند، چگونه هیجانات خودرابروز می دهند و توان مدیریتی آنها چگونه است،بلوغ عاطفی را تشکیل می دهد. مردو زن چه میزان از تفاوت دنیای تجرد و تاهل رامی شناسند و اعتماد بنفس و علاقه آنها به جمع به چه میزان است. داشتن ثبات و مسئولیت پذیری، عقل معاش و احساس رضایت در شغل نیز از عوامل مهم در پیش بینی سازگاری  و موفقیت ازدواج به حساب می آید.

سخن آخر در مورد اختلاف سنی در ازدواج

در بررسی موضوع ازدواج،از مولفه های تاثیرگذار می توان از رشد روانشناختی، شناخت دقیق طرفین از خود، تشابه های شخصیتی ،نام برد. پیدا کردن این عوامل احتمالا در افرادی که در دوره سنی مشابه هستند بیشتر است و هرچه این تفاوت سنی وسیع تر باشد این احتمال کاهش می یابد.

نظری بدهید