اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

تو حوض خونه ما

ماهی

ماهیتو حوض خونه ما

ماهيهاي رنگارنگ


بالا
و پايين مي رن

با پولکاي قشنگ


کلاغه تا مي بينه

کنار حوض مي شينه

مي خواد ماهي یگيره

 

ماهيا تا مي بينن

به زير آبها ميرن


کلاغ شيطون مي شه

زار و پريشون


کلاغ شيطون مي شه

زار و پريشون

 

نظری بدهید