اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

شعر کودکانه پرنده دوست داره

پرنده

پرندهیه  پرنده دوست داره
آسمون  آبی باشه
روزای خوب خدا
صاف و آفتابی باشه

 یه  پرنده دوست داره
خوب و مهربون  باشه
شب پیش ستاره ها
روز تو آسمون  باشه

یه  پرنده دوست داره
تو دلا غم نباشه
لبا پرخنده باشه
درد و ماتم نباشه

 یه  پرنده دوست داره
رو  زمین جنگ نباشه
همه دل ها شاد باشن
هیچ دلی تنگ نباشه

یه  پرنده دوست داره
قفسش باز بمونه
از قفس فرار کنه
راحت آواز بخونه

منبع: taranehaykoodakan.blogfa.com

نظری بدهید