اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

دسته: شعر

شعرهای کودکانه و با محتوای زیبا

حیوونای رنگارنگ
حیوونای رنگارنگ

حیوونای رنگارنگحیوونا خیلی هستن

وحشی واهلی هستن

گاو، بچه اش گوساله

بز، بچه اش بزغاله

گوسفند و میش و بره (بیشتر…)

کلاغه می گه قارقار،آی بچه ها خبر دار
کلاغه می گه قارقار،آی بچه ها خبر دار

کلاغکلاغه می گه قار قار،آی بچه هاخبردار

کلاغه می گه قار قار

آی بچه هاخبردار

یه بچه بی اجازه

رفته در مغازه (بیشتر…)

جشن تکلیف
جشن تکلیف

جشن تکلیفاونروز که جشن تکلیف

تو مدرسه به پا شد

در دل کوچک من

شور و شری به پا شد (بیشتر…)

مرغ قشنگم
مرغ قشنگم

مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه

دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره

یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغـــم میذارم

اون می خوره آب و دونه
بعدش میــــره توی لونه

می خوابه قدقد می کنه
برای من تخــــم می کنه

مهری طهماسبی دهکردی

شبیه رودخانه
شبیه رودخانه

شبیه رودخانهیک عمر مانده
                   درسینه سنگ
                   آواز رودی
                   دل تنگ دل تنگ

                                     شد برف ها آب
                               پایان اسفند

                             در زیر باران
                               مانند یک قند

               نگاهش مهربان است
              دلش یک کوه حرف است
              اگرچه آدم من
              فقط یک تکه برف است

                                                                         شبیه رودخانه
                                                                         همیشه توی راهم
                                                                        پر است از چاله چوله
                                                                        مسیر اشتباهم

منبع:tebyan.net

(بیشتر…)

اتل متل خواب دیدم
اتل متل خواب دیدم

اتل متل خواب دیدماتل متل خواب دیدم
زیر نور مهتاب دیدم

کبوتر آبی رنگ
با دوتا بال قشنگ

سوار شدم روی اون
رفتم توی آسمون

تا ابرها پر کشیدم
خواب خدا رو دیدم

خدا چه مهربون بود
آبی آسمون بود

منبع: tebyan.ne (بیشتر…)

کودکانه لولو
کودکانه لولو

شعر کودکانه لولو
زیر پتو می لرزه
یه نی نی کوچولو
میگه میاد سراغم
شبا یدونه لو لو

نی نی چرا میترسی؟
تاریکی ترس نداره
ببین برات آسمون
ستاره رو میاره (بیشتر…)

پدربزرگ و مادر بزرگ
پدربزرگ و مادر بزرگ

مادربزرگپدر بزرگ خوبم
همیشه مهربونه
وقتی كه پیشم باشه
برام كتاب می خونه (بیشتر…)

برای محرم
برای محرم

درمورد محرمصدای طبل و زنجیر
می آید از خیابان

غمی نشسته امشب
به قلب پیر و جوان (بیشتر…)

بارون می باره جرجر

بارون می باره جرجر
بیا با هم کلاغ پر

بازی کنیم تو خونه (بیشتر…)

حیوونای رنگارنگ