اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: آشتی کردن

راه حل آشتی کردن با همسر بعد از دعوا
راه حل آشتی کردن با همسر بعد از دعوا

آشتی کردنبهترین همسر دنیا هم که باشید حتما گاهی پیش می اید که بین تان دعوا شود.می گویند در دعوا حلوا خیر نمی کنند! اما بعضی ها هم می گویند آدمها در عصبانیت حرف هایی را میزنند که همیشه بهشان فکر می کرده اند…در هر حال هر کدام از اینها که باشد بعد از دعوا و بعد از کمی مرور کردن حرف هایی که وسط این جنجال ها بین تان گذشته است به فکر آشتی کردن می افتید (بیشتر…)

آشتی کردن