اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: احساسات

با کودکان خردسال چگونه رفتار کنیم؟
با کودکان خردسال چگونه رفتار کنیم؟

رفتار با کودکتعداد زیادی از ما در کودکی با نوعی تربیت سرکوب کننده برخورد داشته ایم که در هر شرایطی از ما خواسته “آرام باشیم، اشک هایمان را پاک کنیم و به اتفاقی که افتاده توجهی نکنیم”.

در حالیکه که انکار ابراز احساسات کودک این باور را به او القاء می کند که احساساتش بی ارزش است. (بیشتر…)

رفتار با کودک