اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: اشک

صدای طبل و زنجیر
می آید از خیابان

غمی نشسته امشب
به قلب پیر و جوان

صدای واحسینا
پیچیده در هر کجا (بیشتر…)