اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: تولد

لطیفه های رنگارنگ
لطیفه های رنگارنگ

لطیفه های رنگارنگچه رنگ

یه نفر میره  مغازه کالای خانه میگه آقا! تلویزیون رنگی دارین؟ مغازه دار میگه آره داریم چه رنگشو میخوای؟ (بیشتر…)

لطیفه های رنگارنگ
لطیفه های رنگارنگ

لطیفه های رنگارگچه رنگ

یه نفر میره  مغازه کالای خانه میگه آقا! تلویزیون رنگی دارین؟ مغازه دار میگه آره داریم چه رنگشو میخوای؟ (بیشتر…)

لطیفه های رنگارنگ