اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: خراب شدن

علت خراب شدن دندان های شیری
علت خراب شدن دندان های شیری

دندان شیریوالدین باید از همان کودکی حواس شان بصورت کامل به فرزند شان  باشد و باید تک تک اعضای بدن شان را زیر نظر داشته باشند تا در صورت وجود مشکل برای رفع مشکل آن اقدام کنند.موضوعی که به تازگی مطرح شده است و توسط خانم اصفهانی زاده بیان و ارائه شده این است که شیر دادن در شب به کودکان سبب پوسیدگی دندان هایشان میشود. (بیشتر…)

دندان شیری