اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: دایره

نقاشی گوسفند
نقاشی گوسفند

نقاشی گوسفندبرای رسم  گوسفد ساده از دو دایره استفاده می کنیم.یکی برای بدن گوسفند و دومی برای سر اون.

بعد دور بدن او را موج دار می کنیم که نشون دهنده ی پشم روی تن او باشد.

در گام بعد پاها،چشم ها و در آخر هم گوش گوسفند را رسم کنید .

گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

 گوسفند کارتونی,نقاشی گوسفند کارتونی

   منبع:ninipaint.com

(بیشتر…)

نقاشی گوسفند