اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: راه درمان

علت و درمان تیک عصبی در کودکان
علت و درمان تیک عصبی در کودکان

تیک عصبی لابد شما هم رفتارهای تکراری یا واکنش های بی دلیل را در آدم های زیادی دور و بر خود دیده اید. کسی که بدون علت پای خودش را تکان می دهد، فردی که بیش از اندازه پلک می زند یا شخصی که با فواصل کوتاه بدون اینکه مریضی یا گلودردی داشته باشد، سرفه می کند. همه این رفتارها یک نام دارند: تیک. (بیشتر…)

تیک عصبی