اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: رنگ

کاردستی هشت پا
کاردستی هشت پا

هشت پالوازم مورد نیاز:
یک رول کاغذ
رنگ
برس
چشم 
چسب (بیشتر…)

هشت پا