اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: روانشناس

آیا برای مشاوره به روانشناسان مراجعه می کنید ؟
آیا برای مشاوره به روانشناسان مراجعه می کنید ؟

مشاورهوزارت علوم از هر دانشگاهی، مدرک روان شناسی صادر می کند و حتی کسانی که به صورت غیر حضوری مدرک می گیرند و یک واحد عملی نمی گذرانند هم اجازه دارند در این حوزه حساس وارد شوند.

انگار حال خوشِ این روزهای مراکز مشاوره به یک دکوراسیونِ جذاب و خوش آب و رنگ بند است؛ به رنگ بندی های ملایم و تناسب در چینشِ وسایل تزئینی که در نگاه اول به هزار لبخندِ بی رمق جان می دهد. (بیشتر…)

مشاوره