اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: رودخانه

شبیه رودخانه
شبیه رودخانه

شبیه رودخانه  یک عمر مانده
                   درسینه سنگ
                   آواز رودی
                   دل تنگ دل تنگ (بیشتر…)

شبیه رودخانه
شبیه رودخانه

شبیه رودخانهیک عمر مانده
                   درسینه سنگ
                   آواز رودی
                   دل تنگ دل تنگ

                                     شد برف ها آب
                               پایان اسفند

                             در زیر باران
                               مانند یک قند

               نگاهش مهربان است
              دلش یک کوه حرف است
              اگرچه آدم من
              فقط یک تکه برف است

                                                                         شبیه رودخانه
                                                                         همیشه توی راهم
                                                                        پر است از چاله چوله
                                                                        مسیر اشتباهم

منبع:tebyan.net

(بیشتر…)

شبیه رودخانه