اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: زنبور

حساسیت زنبوری
حساسیت زنبوری

حساسیت زنبوریزنبوری مریض شده بود و هی عطسه می کرد و می گفت: زیچّی…زیچّی …

فکر می کرد سرما خورده است به خاطر همین شروع کرد به خوردن عسل سرماخوردگی و عسل ضد سرفه… . (بیشتر…)