اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: زندگی

تغییر و تحول در زندگی
تغییر و تحول در زندگی

تغییر و تحول

رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگی است. اگر همچنان در وضعیتکنونی خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی‌رسید. شیوه‌ تفکر و عملکرد خود را تغییر دهید تا بتوانید به همه ی اهداف خود برسید.

باید توجه کرد که تغییر و تحول از یک روند ممتد پیروی می کندو هیچ گاه متوقف نمی‌شود. به محض متوقف شدن تغییر و تحول، رشد و پیشرفت شما هم متوقف می‌گردد. (بیشتر…)

تغییر و تحول