اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: سرخ

انار صد دانه یاقوت
انار صد دانه یاقوت

انار صد دانه یاقوتصد دانه یاقوت دسته به دسته

با نظم و ترتیب یک جا نشسته

هر دانه ای هست خوش رنگ و رخشان (بیشتر…)

انار صد دانه یاقوت