اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: سن مناسب

سن مناسب ورزش کردن در کودکان
سن مناسب ورزش کردن در کودکان

ورزشپرداختن به ورزش مي تواند آمادگي جسماني کودکان و نوجوانان را افزايش دهد. کسب مهارت و موفقيت اعتماد به نفس آنها را افزايش مي دهد و به آنها مي آموزد که چگونه محرک هاي آني را در خود کنترل کنند که اين توانايي نه تنها در ورزش که در مناسبات اجتماعي نيز مفيد خواهد و به يافتن دوستان تازه کمک مي کند. (بیشتر…)

ورزش