اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: سوره

چیستان قرآنی
چیستان قرآنی

1چیستان کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟

2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از فلزات است؟

3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

4- سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟ (بیشتر…)

چیستان