اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: شکمو

لطیفه های بامزه
لطیفه های بامزه

آقای فراموشکار میره دکتر میگه آقای دکترمن فراموشی گرفته ام.
دکتر میگه: چندوقته این بیماری رو دارین؟
آقای فراموشکار میگه: کدوم بیماری؟ (بیشتر…)