اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: علت تأخیر

 علل تأخیر در رشد گفتاری کودک
 علل تأخیر در رشد گفتاری کودک

رشد گفتاری کودکنباید تأخیر در رشد گفتاری را با تأخیر در یاد گرفتن صحبت کردن به طور قابل فهم اشتباه کرد. تأخیر در رشد گفتاری به معنی تأخیر در شروع بیان کلمات با معنی به صورت تکی و پس از آن کنار هم گذاشتن دو یا سه کلمه بامعنی است. تکلم به صورت قابل فهم پدیده‌ای است که به‌تدریج ظاهر می‌شود و نقایص کلامی خفیف در کودکان خردسال بسیار شایع است. (بیشتر…)

رشد گفتاری کودک