اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: علی اصغر

شعر حضرت علی اکبر
شعر حضرت علی اکبر

شعر حضرت علی اکبرپایین پای پادشاه
شهزاده‌ای شبیه ماه
نشسته مثل آینه
همه شدن غرق نگاه (بیشتر…)

شعر حضرت علی اکبر