اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: قافله

شعر حضرت علی اکبر
شعر حضرت علی اکبر

شعر حضرت علی اکبرپایین پای پادشاه
شهزاده‌ای شبیه ماه
نشسته مثل آینه
همه شدن غرق نگاه (بیشتر…)

شعر حضرت علی اکبر