اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: لونه

مرغ قشنگم
مرغ قشنگم

مرغ قشنگممرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه

دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره (بیشتر…)

مرغ قشنگم