اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: پا شکسته

مورچه پا شکسته
مورچه پا شکسته

مورچه پا شکستهاتل متل یه مورچه / قدم می زد تو کوچه…

اتل متل یه مورچه / قدم می زد تو کوچه

اومد یه کفش ولگرد / پای اونو لگد کرد (بیشتر…)

مورچه پا شکسته