اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: پرندگان

با درخت پیر قهر نکنید
با درخت پیر قهر نکنید

درخت پیرکلاغ شروع کرد به غار غار کردن، درخت پیر گوشهایش را گرفت و با صدایی لرزان گفت: هیس… آرام باش. آواز نخوان. سرم درد گرفت… حوصله ندارم…  کلاغ ساکت شد و آرام روی شاخه نشست. (بیشتر…)

درخت پیر