اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: کفشدوزک

داستان زیبای پرنده و کفشدوزک
داستان زیبای پرنده و کفشدوزک

کفشدوزکیکی بود یکی نبود. در یک  خیلی جنگل بزرگ و سرسبز و پردرخت همه حیوانات شاد و خندان در کنار هم زندگی می کردند. پرنده کوچولو هم جیک جیک کنان این ور و آن ور می پرید و دوست داشت تمام اطرافش را بشناسد. خلاصه پرنده کوچک قصه ما به همه قسمت های جنگل پرواز می کرد و  به دنبال کشف چیزهای جالب و جدید بود، چون پرنده ای بسیار  کنجکاو بود. (بیشتر…)

کفشدوزک