اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

برچسب: کلاغ

موش تنبل ،کلاغ دانا
موش تنبل ،کلاغ دانا

موشیکی بود یکی نبود کپل بچه موشی بود که با برفی برادرش، پدر و مادرش در لانه شان در صحرا زندگی می کردند.

کپل خیلی تنبل بود و تمام مدت روی صندلی مخصوصش نشسته بود و از خوراکی هایی که آنها به لانه می آوردند می خورد و ایراد می گرفت: اینها چیه دیگه؟ یه چیز خوشمزه تر بیارید! (بیشتر…)

کلاغه می گه قارقار،آی بچه ها خبر دار
کلاغه می گه قارقار،آی بچه ها خبر دار

کلاغکلاغه می گه قار قار،آی بچه هاخبردار

کلاغه می گه قار قار

آی بچه هاخبردار

یه بچه بی اجازه

رفته در مغازه (بیشتر…)

موش